(+48) 504 600 900 kontakt@apartamentysilence.pl facebook

Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTU
 
Zespół Apartamentu Silence wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu
tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i przyjemnego pobytu naszych
Gości.
 
 1. Reklamacje można skierować na adres mailowy kontakt@apartamentysilence.pl będą rozpatrywane w czasie 14 dni. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje . 
 3. Apartament wynajmowany jest na doby.
 4. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
 5. Przyjazdy Gości do apartamentu odbywają się w godzinach 14.00 – 20.00, wyjazd w godzinach 8.00 - 10.00. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu po godz. 20:00 oraz wyjazdu nie wcześniej niż godz. 6:00.
 6. Zameldowanie następuje na podstawie wpisu do rejestru Gości po okazaniu dowodu uiszczenia całości ceny oraz dowodu tożsamości
 7. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ws azany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze (rezydent) apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 9. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 10. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 11. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia.
 12. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 13. Apartament jest w pełni umeblowany, a także posiada kompletnie wyposażoną kuchnię i łazienkę. Dodatkowo każdy Gość otrzymuje komplet pościeli i ręczników.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu lub nieruchomości, powstałe z jego winy.
 15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Właściciel Apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usługi Gościowi dopuszczającemu się takiego naruszenia. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Właściciela Apartamentu, do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód oraz do niezwłocznego opuszczenia apartamentu.
 16. Właściciel Apartamentu nie dopuszcza obecności zwierząt w apartamencie.
 17. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane na terenie basenu (basen bez nadzoru ratownika – niestrzeżony) i obiektu, obowiązuje ciągły nadzór nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi przez opiekunów.
 18. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata: 150 PLN.
 19. Właściciel Apartamentu nie prowadzi strzeżonego parkingu na terenie nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy na nim pozostawione, ani za przedmioty pozostawione w pojazdach.
 20. Właściciel Apartamentu nie odpowiada za przedmioty, pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie w okresie najmu.
 21. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest apartament, przerwami w dostawie mediów (m. in. prądu, wody, c.o. ), immisjami ( w szczególności hałasem z nieruchomości sąsiednich).
 22. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres.
 23. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 24. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie Gościa w ciągu 14 dni od daty wymeldowania.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentu.
 26. Zabrania się przechowywania w apartamencie materiałów niebezpiecznych a w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 27. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, płytę kuchenną, piekarnik, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 28. Reklamacje można skierować na adres mailowy kontakt@apartamentysilence.pl będą rozpatrywane w czasie 14 dni.
 29. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 30. Gość dokonując rezerwacji oświadcza, że akceptuje poniższą klauzulę:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) przez Właściciela Apartamentu w celu realizacji umowy najmu. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
Wszelkie zapytania i uwagi związane z funkcjonowaniem apartamentu prosimy kierować
do opiekuna (rezydenta) apartamentu.
 
Życzymy miłego pobytu !
Zespół Apartamentu Silence Baltic
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl